ÁSZF - HTML

Általános Szerződési Feltételek

Logisarok.hu

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weboldalán (http://logisarok.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve:

Shirokuma Kft.

A szolgáltató székhelye:

1192 Budapest, Baross u. 4/1.

A szolgáltató telephelye
(és egyben a panaszügyintézés helye):

1122 Budapest, Maros u. 25. mfsz. 1.

A szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

webshop@shirokuma.hu

Cégjegyzékszáma:

01-09-699485

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

12707010-2-43

Telefonszám:

+36 1 358 9652

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

 

A szerződés nyelve:

magyar

A tárhelyszolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Shirokuma Kft.

Székhely: 1192 Budapest, Baross u. 4/1

E-mail: web@shirokuma.hu
Telefonszám: +36 1 358 9652

http://www.shirokuma.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. A jelen Szabályzat 2017. március 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt nem később, mint 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
  4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldalával, annak minden részletével, az azon megjelenő tartalmakkal, valamint a weboldal terjesztésével kapcsolatban. A Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.
 2. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
  1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató (http://logisarok.hu/adatvedelem) feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  2. A regisztrált Felhasználók profillal rendelkeznek, ahol a személyes, szállítási és számlázási adataikat módosíthatják, illetve jelszót is változtathatnak. Ezen kívül a profiljukban lehetőségük van megtekinteni a Szolgáltatótól promóciós célra kapott kedvezményre jogosító kuponjaikat, függőben lévő rendelésük részleteit és a „Kívánságlista”-ra rakott termékeket is.
  3. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés érvénytelen. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  4. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
  1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban, illetve euróban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  2. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
  5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagFelhasználónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 4. RENDELÉS MENETE
  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba. A webáruházat megtekinteni, böngészni és a kívánt termékeket a kosárba helyezni regisztráció nélkül is lehetséges, azonban a tényleges fizetéshez és vásárláshoz szükség van regisztrációra.
  2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja, szükség esetén kiválasztja a további opciókat.
  3. Felhasználó „Kosárba tesz” gomb segítségével a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Vásárló a kosár tartalmát az oldal jobb felső sarkában lévő legördülő ablakban vagy a bal felső sarokban látható „Kosár tartalma” menüpont segítségével nézheti meg.
  4. A kosárba helyezés után a vásárlás folytatható a termékek további böngészésével. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékek darabszámát, amelyeket azonnal módosítani is tud: átírja a darabszámot, majd Entert üt, vagy rákattint a darabszám két oldalán látható fel/le nyilakra. Az egyes termékeket az „X” gombra kattintva tudják kivenni a kosárból.
  5. A kosár ellenőrzése utána a „Fizetés” hivatkozásra vagy gombra kattintva átirányításra kerül a Pénztár oldalra. A Felhasználó a Pénztár oldalon ismét ellenőrizheti és módosíthatja a kosár tartalmát.
  6. Felhasználó megadja vagy a már korábban rögzítettek közül kiválaszthatja a számlázásra és szállításra vonatkozó adatokat, majd kiválasztja a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
   1. Fizetési módok:
    1. Személyes átvétel esetén a Felhasználó az átvételkor is ki tudja egyenlíteni a megrendelés végösszegét.
    2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
    3. Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét 3 napon belül köteles átutalni a Shirokuma Kft. alábbi bankszámlájára:
     11600006-00000000-77941132. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
    4. PayPal: PayPal-es fizetés esetén a Felhasználó átirányításra kerül a PayPal fizetési oldalára, ahol ki tudja egyenlíteni a vásárlás ellenértékét. A PayPal fizetés kedvezményezettjeként a shirokuma@shirokuma.hu címet fogja látni a Felhasználó. A sikeres tranzakció végeztével a Felhasználó a fizetési oldalról visszakerül a webáruházba.
   2. A szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak:
    1. Személyes átvétel esetén a Szolgáltató nem számít fel további díjat a szállításért.
    2. Magyarország határán belüli szállítást igénylő megrendelések esetén a csomagok kiszállítását futárszolgálat közreműködésével végzi a Szolgáltató, ennek egységára termék darabszámtól függetlenül 1600 Forint.
   3. Külföldi megrendelés esetén csak PayPal fizetést választhat a Felhasználó. A külföldi megrendelések szállítási költségét a Szolgáltató számítja ki a szállítási cím megadása után és a megrendelt termékek mennyiségének függvényében. Ezért külföldi szállítási címre történő megrendelés esetén a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Szolgáltatóval a szállítási költség rendezésére.
  7. Felhasználó beleegyezik, hogy a számlán szereplő teljesítés dátumának Szolgáltató a csomag futárszolgálat részére történő átadás napját jelöli meg.
  8. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
  9. A fizetendő végösszeg, a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
  10. Az adatok megadását követően Felhasználó elküldi a megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
  11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
  12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a vásárlás során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
  1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
  2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-3 munkanapon belül, fizetési módtól függően. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
  3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
 6. ELÁLLÁS JOGA
  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  4. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
  5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  6. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
  7. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. e-book) tekintetében, ha a vállalkozás a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
  9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
  10. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
  11. Felhasználónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
  12. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
  13. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
  14. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
  15. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
  16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  17. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
  18. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!
  19. A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  21. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
  22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Felhasználónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
  23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
  24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
   1. Amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
   2. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
   3. A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
  25. A Szolgáltató azonban nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  26. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
    

Folytatás a második oldalon